لایسنس آنتی ویروس بیت دیفندر گراویتی زون بیزینس

تامین امنیت جامع برای همه زیر ساخت ها

یک کنسول واحد برای حفاظت جامع برای کلاینت ها و سرورهای فیزیکی و مجازی شما

امنیت سازمان شما توسط آنتی ویروس بیت دیفندر گراویتی زون از طریق ترکیب روش های یادگیری ماشین، امضای بدافزارها و رفتارشناسی در مقابل انواع ویروس های ناشناخته، باج افزارها و بدافزارهای چندگانه پیشرفته حفظ خواهد شد.

لایسنس آنتی ویروس بیت دیفندر گراویتی زون ادونس بیزینس

تامین امنیت جامع برای همه زیر ساخت ها

رتبه اول در تکنولوژی امنیت کنسول یکپارچه مدیریت آنتی ویروس محافظت چند لایه امنیتی محافظت کامل از باج افزارها تامین امنیت ایمیل سرور ارزیابی ریسک امنیتی کلاینت ها

یک کنسول واحد برای حفاظت جامع برای کلاینت ها و سرورهای فیزیکی و مجازی شما

امنیت سازمان شما توسط آنتی ویروس بیت دیفندر گراویتی زون از طریق ترکیب روش های یادگیری ماشین، امضای بدافزارها و رفتارشناسی در مقابل انواع ویروس های ناشناخته، باج افزارها و بدافزارهای چندگانه پیشرفته حفظ خواهد شد.

لایسنس آنتی ویروس بیت دیفندر گراویتی زون الیت

نسل پیشرفته تشخیص بد افزار EDR

تامین امنیت ایمیل سرور بررسی آنلاین در سند باکس رتبه اول در تکنولوژی امنیت کنسول یکپارچه مدیریت آنتی ویروس محافظت چند لایه امنیتی محافظت کامل از باج افزارها پاسخ هوشمندانه به بدافزارها ارزیابی ریسک امنیتی کلاینت ها

یک کنسول واحد برای حفاظت جامع برای کلاینت ها و سرورهای فیزیکی و مجازی شما

امنیت سازمان شما توسط آنتی ویروس بیت دیفندر گراویتی زون از طریق ترکیب روش های یادگیری ماشین، امضای بدافزارها و رفتارشناسی در مقابل انواع ویروس های ناشناخته، باج افزارها و بدافزارهای چندگانه پیشرفته حفظ خواهد شد.

اگر می خواهید از حفاظت از شبکه خود را به آنتی ویروس بیت دیفندر  بسپارید با ما تماس بگیرید

اخبار و مقالات مربوط به آنتی ویروس بیت دیفندر

ارتقا به آنتی ویروس بیت دیفندر ۲۰۲۰