Padvish Mail Gateway

محافظت از ایمیل

یکی از پر استفاده ترین ابزارها برای انتشار بدافزارها استفاده از ایمیل میباشد. از این رو وجود سامانهای جهت بررسی ایمیلهای ورودی به سازمان جهت محافظت امری ضروری میباشد. همچنین ورود ایمیلهای ناخواسته (اسپم) نیز هم از لحاظ فضای ذخیره سازی و هم از لحاظ زمان جهت بررسی و حذف برای سازمانها هزینه بر میباشد.

محصول Padvish Mail Gateway با قرار گرفتن در میان اینترنت و درگاه میل سازمان، تمامی ایمیلهای ورودی و خروجی را بررسی میکند تا نه تنها ایمیلی ناخواسته وارد سازمان نشود، بلکه امکان سوء استفاده از ایمیل سازمان جهت ارسال اسپم و ویروس را نیز ندهد.