مک آفی در معامله 4 میلیارد دلاری فروخته شد

تغییر آنتی ویروس مک آفی- McAfee

بیت دیفندر و آنتی ویروس رایگان برای مراکز بهداشت, درمانگاه ها و بیمارستان ها