فایروال فورتیگیت 100F

Fortigate 100F and 101F

سری FortiGate 100F NGFW امنیت مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی را برای ارائه محافظت از تهدید در هر مقیاسی ترکیب می کند. دید عمیق تری در شبکه خود داشته باشید و برنامه ها، کاربران و دستگاه ها را قبل از تبدیل شدن به تهدید ببینید.

Fortigate 100F
IPS
2.6 Gbps
NGFW
1.6 Gbps
Threat Protection
1 Gbps
Interfaces
Multiple GE RJ45, GE SFP and 10 GE SFP+ slots
Concurrent Sessions (TCP
1.5 Million
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode)
500
High Availability Configurations
Active-Active, Active-Passive, Clustering
FortiGate 100F
22x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1x DMZ port, 1x Mgmt port, 2x HA ports, 16x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10 GE SFP+ FortiLinks, dual power supplies redundancy.
FortiGate 101F
22x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1x DMZ port, 1x Mgmt port, 2x HA ports, 16x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10 GE SFP+ FortiLinks, 480GB onboard storage, dual power supplies redundancy.

طراحی فورتی گیت 100F (FG-100F) در سازمان های کوچک تر به عنوان تجهیز حفاظت سازمانی و با ترکیب قابلیت های فایروال نسل بعدی (Next Generation Firewall)و SD-WAN برای سازمان های متوسط تا بزرگ صورت گرفته است . افزون بر آن در راستای برنامه های مهم اقتصادی یک عملکرد بهینه و بهترین کارایی امنیتی را با به کارگیری Secure SD-WAN ASIC ارائه می دهد.