وبینار معرفی سامانه مدیریت کنترل دسترسی ممتاز

تاریخ برگزاری: 

چهارشنبه 18 مرداد  1402

سرفصل ها:

  • انواع دسترسی های ممتاز در سازمان
  • کاربرد پم در امنیت سازمان
  • معرفی پم رایمون