سامانه مدیریت دسترسی پم ایرانی بومی
حمیم

در پم ایرانی حمیم تخصصی ترین سامانه برای انجام سطوح مختلفی از مدیریت دسترسی به صورت بومی تولید شده است که تا کنون برای حساس‌ترین سازمان‌ها پیاده سازی شده است.

سامانه مدیریت دسترسی پم ایرانی حمیم PAM Hamim
نظارت بلادرنگ
نظارت بلادرنگ، تیم‌های امنیتی را قادر می‌سازد فعالیت کاربران ممتاز را به صورت زنده و در لجظه تحت نظر گرفته و کنترل کنند.
ضبط نشست ها
ضبط نشست ها امکان بررسی ردپا را فراهم می نماید که بتوان در مواقع بحرانی پاسخ این سوال را که “چه کسی چه کاری انجام داده است؟” را مشخص کرد.
نقطه مرکزی اجرای سیاستهای امنیتی
یک نقطه مرکزی اجرای سیاستهای امنیتی که مدیران می توانند فعالیت کاربران را تا سطح اجرای دستورات بر اساس سیاست های از پیش تعریف شده محدود کنند.
سیستم مجوزدهی چهار چشم
کنترل دو جانبه، که به سیستم مجوز دهی موسوم به “چهار چشم” باز می‌گردد که در این سیستم انجام بعضی اعمال و اجرای بعضی دستورات خاص نیازمند مجوز بلادرنگ توسط ناظر می باشد.
واکنش به نقض امنیتی
هشدار و از بین بردن نشست‌ها در صورت رخداد نقض سیاستهای امنیتی توسط کاربر.
نقطه ادغام برای ابزارهای چندگانه
یک نقطه ادغام برای ابزارهای چندگانه احراز هویت از جمله مدیریت رمز عبور و ابزارهای تایید هویت چند عامله.