جلوگیری از نشت داده سیفتیکا (Safetica)

با سامانه جلوگیری از نشت اطلاعات سیفتیکا (Safetica) می بینیم:

  • چه اطلاعاتی از شرکت شما خارج شده است
  • چه کسی داده های محرمانه را بدون مجوز دستکاری کرده است
  • جایی که حوادث مربوط به انطباق نظارتی اتفاق می افتد
  • چه اسنادی بدون نیاز چاپ شده است
  • کدام مجوزهای نرم افزاری استفاده نمی شوند

سیفتیکا (Safetica)به شما می دهد:

  • حسابرسی از امنیت داخلی شرکت شما
  • اعلان های بلادرنگ در صورت بروز حادثه
  • روشی برای آموزش کاربران و جلوگیری از نشت داده های تصادفی
  • مرورهای ماهانه، مستقیماً به صندوق ورودی شما ارسال می شود
  • دسترسی آنلاین به بررسی اجمالی حادثه و جزئیات

تحلیل رفتار سیفتیکا

ماژول تحلیل رفتار سیفتیکا یا Safetica UEBA به شما کمک می کند تا درک کنید که کارمندان شما در ساعات کاری در سازمان یا حتی به صورت دور کاری چگونه فعالیت می کنند

برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا رجوع نمایید.

کانال‌های داده تحت پوشش Safetica

کانال‌های داده تحت پوشش Safetica داده‌ها را در بسیاری از کانال‌ها و پلتفرم‌ها محافظت می‌کند و اطمینان می‌دهد که داده‌های شما در هر کجا که هستند یا جریان دارند، ایمن هستند.

کانال های سیفتیکا

معماری مرجع نرم‌افزار سیفتیکا Safetica

معماری مرجع نرم‌افزار سیفتیکا Safetica

معماری مرجع نرم‌افزار سیفتیکا Safetica

مقالات مرتبط با جلوگیری از نشت اطلاعات

جلوگیری از نشت اطلاعات

جهت تهیه سامانه جلوگیری از نشت اطلاعات سیفتیکا یا دریافت نسخه آزمایشی از نماینده رسمی با شرکت مهندسی ابل رایان پویا تماس حاصل نمایید