پادویش (Padvish) یک آنتی ویروس و ضد باجگیر ایرانی قابل رقابت با ضدویروس های رایج است که تمام مراحل طراحی و پیاده سازی آن به دست تیم مجرب داخلی صورت گرفته …

اگر در دسته اصناف زیر هستید:

1- شرکت های خدمات اتفورماتیک

2- شرکت های خدمات شبکه و امنیت شبکه

3- فروشگاه ها مرتبط

4- مدیران و کارشناسان فن آوری اطلاعات

.شما به صورت بالقوه می توانید با ما همکاری کرده و کسب درآمد داشته باشید.

با ما تماس بگیرید.

49284000

داخلی 311