سامانه DLP
جلوگیری از نشت اطلاعات سیمنتک

داده ها دارایی حیاتی هر کسب و کاری است. هنگامی که داده های حساس از بین می روند یا به سرقت می روند، شهرت، مزیت رقابتی و سودآوری شرکت همگی آسیب می بیند. همچنین ممکن است مسئولیت های قانونی وجود داشته باشد.