سامانه جلوگیری از نشت اطلاعات سیمنتک Symantec

داده ها دارایی حیاتی هر کسب و کاری است. هنگامی که داده های حساس از بین می روند یا به سرقت می روند، شهرت، مزیت رقابتی و سودآوری شرکت همگی آسیب می بیند. همچنین ممکن است مسئولیت های قانونی وجود داشته باشد. راه کار استفاده از سامانه جلوگیری از نشت اطلاعات و داده سیفتیکا Safetica می باشد.

جلوگیری از نشت داده سیفتیکا safetica
safetica سیفتیکا
طبقه بندی داده ها و ممیزی جریان داده
داده‌های ارزشمند را کشف و طبقه‌بندی کنید، همه فعالیت‌های داده‌های حساس را در هر مکانی بررسی کنید تا در جایی که خطر نشت یا سرقت وجود دارد گزارش دهید و بررسی کنید.
حفاظت از داده‌های حساس
محافظت از اطلاعات حساس تجاری یا مرتبط با مشتری، کدهای منبع یا طرح‌های اولیه در برابر نشت تصادفی یا عمدی
شناسایی و پاسخ تهدیدات داخلی
فضای کاری دیجیتال ترکیبی خود را تحت کنترل بگیرید، نرم افزار و سخت افزار ناخواسته را کشف کنید، رفتارها را برای شناسایی و ممیزی کارکنان پرخطر تجزیه و تحلیل کنید.
رعایت مقررات
خط مشی هایی را برای حمایت از انطباق شما با GDPR، HIPAA، PCI-DSS، ISO 27001، و سایر مقررات و استانداردهای حفاظت از داده تنظیم کنید.
مشتریان ما از پشتیبانی ما قدردانی می‌کنند و سیفتیکا Safetica را آسان برای استفاده و پیاده‌سازی سریع می‌دانند
درست در اکوسیستم شما قرار می گیرد

با احترام به زیرساخت شبکه شما

رشد بدون محدودیت

ازکسب و کار خود محافظت کنید

ویژگیهای برتر

با سامانه جلوگیری از نشت اطلاعات سیفتیکا (Safetica) می بینیم:

چه اطلاعاتی از شرکت شما خارج شده است
چه کسی داده های محرمانه را بدون مجوز دستکاری کرده است
جایی که حوادث مربوط به انطباق نظارتی اتفاق می افتد
چه اسنادی بدون نیاز چاپ شده است
کدام مجوزهای نرم افزاری استفاده نمی شوند
ویژگیهای برتر

سیفتیکا (Safetica) به شما می دهد:

حسابرسی از امنیت داخلی شرکت شما
اعلان های بلادرنگ در صورت بروز حادثه
روشی برای آموزش کاربران و جلوگیری از نشت داده های تصادفی
مرورهای ماهانه، مستقیماً به صندوق ورودی شما ارسال می شود
دسترسی آنلاین به بررسی اجمالی حادثه و جزئیات