غیر فعال کردن پروتکل smb v1

.برای محافظت بیشتر از سیستم های رایانه ای علاوه بر استفاده از یک آنتی ویروس معتبر پیشنهاد میشود برخی از سرویس های آسیب پذیر را نیز غیر فعال نمایید.

سرویس های آسیب پذیر به صورت دوره ای توسط مایکروسافت اعلام شده و از طریق وصله های امنیتی بر طرف می گردند. یکی از مهمترین آسیب پذیری های ویندوز آسیب پذیری در پروتکل SMB.v1 میباشد.

این آسیب پذیری در وصله امنیتی    برطرف شده است.

برای غیر فعالی سازی پروتکل فوق می توانید از راهنمای زیر استفاده نمایید:

12- راهنما از سایت مایکروسافت

نوشته های مرتبط