گواهی نمایندگی بیت دیفندر
گواهی نمایدگی طلایی بیت دیفندر

گواهی نمایندگی پلاتینیوم آنتی ویروس پادویش
گواهی نمایندگی پلاتینیوم آنتی ویروس پادویش

گواهی نمایندگی آنتی ویروس کسپرسکی