خدمات مرکز کشف و پاسخ به تهدیدات سایبری پادویش Padvish MDR

سامانه رصد حملات سایبری پادویش MDR سامانه MDR (Managed Detection And Response) پادویش بصورت رایگان و 24 ساعته حملات سایبری را برای کلیه مشتریان سازمانی رصد می‌کند که تا به امروز مانع از وقوع حملات سایبری فراوانی شده است.
مرکز کشف و پاسخ به تهدیدات سایبری (MDR Padvish ) با هدف تشخیص و مقابله با تهدیدات روزافزون و حملات سایبری مانند وقایع هک و نفوذ، آلودگی به تهدیدات پیشرفته پایدار در سطح سازمانهای کشور راه اندازی شده است.

هدف

هدف این مرکز تشخیص نفوذ به شبکه سازمانها و کشف تهدیدات پیشرفته در مراحل اولیه، و پیش از وقوع یک حمله سایبری و تبعات ناخوشایند آن (مانند نشت یا تخریب اطلاعات) میباشد.

گستره حیطه تحت نظارت

حیطه تحت نظارت این مرکز شامل تمامی کلاینتهای سازمانی پادویش میشود که متصل به کنسول سازمانی پادویش بوده و دسترسی به شبکه ابری پادویش داشته باشند   جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.