وبینار معرفی سامانه جلوگیری از نشت داده

تاریخ برگزاری: 

سه شنبه 25 تیر 1402

سرفصل ها:

  • داده چیست؟
  • داده های حساس در سازمان
  • کانال های خروج داده از سازمان
  • سامانه جلوگیری از نشت داده
  • معرفی سیفتیکا و نسخه های قابل ارایه
  • نصب سامانه سیفتیکا
  • دسته بندی داده های حساس سازمان
  • سیاست های امنیتی در  سامانه سیفتیکا
  • پیاده سازی یک سناریو