مک آفی در معامله 4 میلیارد دلاری فروخته شد

تغییر آنتی ویروس مک آفی- McAfee

آموزش پادویش

کنسول مدیریتی پادویش نسخه 1.13.335.3008 منتشر شد.

کنسول مدیریتی پادویش نسخه 1.13.110.2765 منتشر شد.