دانلود آنتی ویروس کسپرسکی سازمانی

دانلود آنتی ویروس کسپرسکی سازمانی و کسپرسکی خانگی از این صفحه.

برای دریافت قیمت آنتی ویروس ایست سازمانی با ما تماس بگیرید.

  • Kaspersky security center 14.2.0.26967
  • Kaspersky security center 14.2.0.26967 (Web Console)
  • Kaspersky Endpoint Security for Windows 12.1.0.506
  • Kaspersky Security for Windows Server 11.0.1.897
  • Kaspersky Endpoint Security for Mac 11.3.0.320
  • Kaspersky Endpoint Security for Mac – Network agent 14.2.0.39361
  • Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers 9.6.96.0
  • SQL Server Express 2017