درگاه امنیت ایمیل پادویش

** راهکاری یکپارچه و مطمئن در مقابله با تهدید های پیچیده بر مبنای پست الکترونیک…

** سازگاری با انواع سرور ایمیل بدون توجه به نوع و نسخه‌ی آن

** پیاده‌سازی سریع و راحت

** حفاظت چند‌لایه

امنیت ایمیل پادویش

یکی از پر استفاده ترین ابزارها برای انتشار بدافزارها استفاده از ایمیل میباشد. از این رو وجود سامانه ای جهت بررسی ایمیلهای ورودی به سازمان جهت محافظت امری ضروری میباشد. همچنین ورود ایمیلهای ناخواسته (اسپم) نیز هم از لحاظ فضای ذخیره سازی و هم از لحاظ زمان جهت بررسی و حذف برای سازمانها هزینه بر میباشد.

محصول درگاه امنیت ایمیل سازمانی پادویش Padvish Mail Gateway با قرار گرفتن در میان اینترنت و درگاه ایمیل سازمان، تمامی ایمیلهای ورودی و خروجی را بررسی میکند تا نه تنها ایمیلی ناخواسته وارد سازمان نشود، بلکه امکان سوء استفاده از ایمیل سازمان جهت ارسال اسپم و ویروس را نیز ندهد.

درگاه امنیت ایمیل پادویش توسط تیم حرفه ای پشتیبانی میشود.