Service Desk – ITIL

میزکار امن‌پرداز
راه حل جامع در ارایه خدمات فن آوری اطلاعات

خدمت بهتر، رضایت بیشتر

با فرآهم آوردن نرم‌افزار Help Desk، با ویژگی‌هایی چون مدیریت رخداد‌ها، مدیریت تغییرات، مدیریت پیکربندی، مدیریت تجهیزات، مدیریت انبار و دارایی‌ها، مدیریت ارتقا‌ء و … نیازهای حیاتی مدیریت خدمات IT سازمان خود را فراهم کنید و با بهره‌گیری از راه‌حلی ساده و جامع هم‌چون راه‌حل Service Desk در ITIL از مجموعه‌ي فناوری اطلاعات سازمان خود حمایت نمایید تا موجب کاهش ریسک، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری خدمات IT سازمان خود شوید.

میزکار امن‌پرداز (Amnpardaz ServiceDesk) چیست؟

میزکار امن‌پرداز (Amnpardaz ServiceDesk) ، نرم افزاری در حوزه‌ی نرم افزارهای Service Desk می‌باشد که با رویکرد و استاندارد ITIL پیاده‌سازی شده است. میزکار امن‌پرداز، راه‌حلی جامع و یکپارچه در حوزه‌ي مدیریت خدمات IT سازمان می‌باشد و به سازمان شما کمک خواهد کرد تا میزان بهره‌وری و سودمندی کارشناسان و متخصصان حوزه‌ی IT، در ارائه خدمات افزایش یافته و رضایت کاربران سازمانی بیشتر شود. همچنین میزکار امن‌پرداز با فراهم نمودن شفافیت‌ در ارائه خدمات، باعث ایجاد بهبود در ارائه خدمات و عملکرد پشتیبانی حوزه‌ی فناوری اطلاعات سازمان شما خواهد شد.

یک دهه تجربه موفق در پیاده‌سازی نرم‌افزار ServiceDesk

میزکار امن‌پرداز (Amnpardaz ServiceDesk) با یک دهه فعالیت موفق در حوزه نرم‌افزارهای ServiceDesk درکنار سازمان‌های ایرانی رشد کرده‌است، لذا راه‌حل‌های موجود در میزکار، مطابق با نیاز سازمان‌های کشور می‌باشد.