دسته بندی اطلاعات DLP

اطلاعات در حال استفاده

این دسته از فناوری های DLP، داده های در حال استفاده را امن می کنند که به عنوان داده هایی تعریف می شوند که به طور فعالانه توسط یک برنامه یا تجهیز مورد پردازش قرار گرفتند که به طور معمول دربرگیرنده تایید هویت کاربران و کنترل دسترسی آن ها به منابع می باشد.

اطلاعات در جریان (داخل شبکه)

هنگامی که داده های محرمانه در حال انتقال می باشند، فناوری های DLP جهت تضمین این که داده ها به خارج از سازمان هدایت نشده و یا در محل های ناامن ذخیره نشوند، مورد نیاز هستند. روش های رمزنگاری داده ها نقش گسترده ای در این زمینه ایفا می کند. امنیت ایمیل نیز در این مورد نقش حیاتی دارد چرا که بسیاری از ارتباطات تجاری از طریق این کانال ایجاد می شوند.

اطلاعات بلا استفاده (ذخیره شده در یک مکان)

حتی داده هایی که در حال انتقال (جابجایی) یا استفاده نیستند، نیز نیازمند حفاظت می باشند. فناوری های DLP از قرارگیری داده ها در انواع مختلف تجهیزات ذخیره سازی همانند فضای ابری حفاظت می کنند.

فناوری DLP می تواند کنترل هایی به منظور اطمینان از دسترسی کاربران مجاز به داده ها ایجاد کند و دسترسی آن ها را هنگام نشت یا سرقت داده ها مورد ردیابی قرار دهد.

 

راه های سرقت اطلاعات

  • در بخش اطلاعات در حال استفاده، می توان به کمک USB و یا از طریق پست الکترونیک، وب سایت و پروتکل هایی چون FTP اقدام به سرقت اطلاعات نمود.
  • در بخش اطلاعات در جریان می توان با کمک پروتکل هایی همچون SMTP، FTP ، HTTP یا وب اقدام به سرقت اطلاعات کرد.
  • در بخش اطلاعات ذخیره شده در یک فضا می توان به روش دسترسی های غیر مجاز، دسترسی توسط افراد غیر مجاز و یا ایجاد مالکیت برای افرادی که صلاحیت ندارند، اقدام به سرقت اطلاعات نمود.
  •  

جهت ایجاد یک مدل جهت برخورد با شرایط پیچیده در زمان ایجاد رخداد بر روی اطلاعات مورد استفاده و داخل شبکه، باید موارد زیر را در نظر گرفت:

 

  • کدام قسمت از اطلاعات مشخص شده محرمانه می باشند؟
  • منبع اطلاعاتی می تواند یک کاربر، یک آدرس پست الکترونیکی و یا ترکیبی از آنها باشد.
  • مقصد می تواند مانند مبدا بوده و یا بخشی از فضا خارج از سازمان باشد.
  • کانال ارتباطی می تواند براساس پروتکل های شبکه باشد که در نهایت اطلاعات از کابل های ارتباطی عبور می کنند و یا توسط مدیاهایی مانند USB پیاده سازی می شوند
نوشته های مرتبط