سیاست‌ های کلی نظام در امر امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات

سیاست‌ های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات
مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۸۹

 

۱ . ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و ساز و کار مناسب برای امن ‌سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنیت شبکه‌ های الکترونیکی و سامانه‌ های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور:
– استمرار خدمات عمومی.
– پایداری زیر ساخت‌ های ملی.
– صیانت از اسرار کشور.
– حفظ فرهنگ و هویت اسلامی – ایرانی و ارزش ‌های اخلاقی.
– حراست از حریم خصوصی و آزادی ‌های مشروع و سرمایه ‌های مادی و معنوی.

۲ . توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات با رعایت ملاحظات امنیتی.

۳ . ارتقاء سطح دانش و ظرفیت ‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فنآوری مربوط به امنیت فضای اطلاعاتی و ارتباطی (افتا).

۴ . تکیه بر فنآوری بومی و توانمندی ‌های تخصصی داخلی در توسعه زیر ساخت ‌های علمی و فنی امنیت شبکه‌ های الکترونیکی و سامانه ‌های اطلاعاتی و ارتباطی.

۵ . پایش، پیشگیری، دفاع و ارتقای توان بازدارندگی در مقابل هر گونه تهدید در حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات.

۶ . تعامل مؤثر و سازنده منطقه ‌ای و جهانی و همکاری و سرمایه ‌گذاری مشترک در حوزه‌ های دانش، فنآوری و امور مربوط به امنیت شبکه ‌های الکترونیکی و سامانه‌ های اطلاعاتی و ارتباطی با حفظ منافع و امنیت ملی.

۷ . تعیین نهاد متولی و هماهنگ ‌کننده زیر نظر دولت به منظور هدایت، نظارت و تدوین استاندارد های لازم برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهیه پیش ‌نویس قوانین مورد نیاز.

۸ . فرهنگ‌ سازی، آموزش و افزایش آگاهی و مهارت‌ های عمومی در حوزه افتا.

۹ . رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی مربوط به حفظ حقوق فردی و اجتماعی در اجرای این سیاست‌ ها.

سید علی خامنه ‌ای

نوشته های مرتبط