نمودار گارتنر چیست؟

چرخه هیاهوی گارتنر (به انگلیسی: Gartner hype cycle ) نموداری است که روند بلوغ، پذیرش و کاربرد عمومی فناوریهای مشخص را در گذر زمان نشان می‌دهد. این نمودار توسط مؤسسه تحقیقاتی و مشاوره‌ای فناوری اطلاعات گارتنر طراحی، استفاده و برند شده‌است. این «چرخه هیاهو» مدعی است که بلوغ فناوری‌های نوظهور دارای پنج مرحله مختلف است.
نوشته های مرتبط