همیشه مراقب وب سایت هایی که بازدید میکنید باشید

همه وب سایت ها ممکن است با مخاطرات و تغییرات خواسته یا ناخواسته مواجه شود. بنا بر این قبل از کلیک بر روی نام وبسایت؛ آدرس آن را در نوار ابزار پایین مرورگر چک نمایید.  مخصوصا وب سایت های خرید، اخبار و سایت های سرگرمی که متناوبا استفاده میکنید.

نوشته های مرتبط