35% از برند های آنتی ویروس از بیت دیفندر استفاده میکنند.

تعداد بسیار زیادی شرکت در دنیا هستند که در حوزه امنیت نرم افزار و به طور مشخص تر و مصطلح تر در حوزه آنتی ویروس فعال می باشند. در میان این شرکتها، تعدادی از آنها از تکنولوژی های ایجادی خود به جهت تولید و توسعه محصولات خود استفاده نموده و تعدادی دیگر از تکنولوژی و رویکردهای امنیتی سایر برندها استفاده می نمایند. بدیهی است که در انتخاب تکنولوژی مورد نیاز این شرکتها، شرکت صاحب تکنولوژی که دارای کارآمدی و عملکرد مطمئن و بالاتری نسبت به سایر برندها باشد، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

لیست 40 شرکت اصلی به نام و معتبر در حوزه تولید آنتی ویروس سازمانی در آدرس ذیل آورده شده است. نکته قابل توجه در این لیست، استفاده 20% ای شرکت های در این حوزه از تکنولوژی و موتور امنیتی بیت دیفندر میباشد. بعبارت دیگر، از هر پنچ شرکت بزرگ و شناخته شده دنیا در این حوزه، یکی از آنها دارای موتور امنیتی بیت دیفندر می باشد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه، شرکت سیسکو، بعنوان بزرگترین شرکت تولید کننده سخت افزارهای شبکه و تجهیزات مخابراتی که محصولات با فناوری بالا را طراحی و تولید می کنند نیز از تکنولوژی بیت دیفندر در حوزه نرم افزارهای امنیتی خود استفاده می نمایند.

همچنین در آدرس ذیل، لیست 30 شرکت اصلی به نام و معتبر در حوزه تولید آنتی ویروس خانگی می باشد. با بررسی لیست، مشاهده میگردد که بیش از 35% شرکت های در این حوزه از تکنولوژی و موتورهای امنیتی بیت دیفندر استفاده می نمایند. بعبارت دیگر، از هر 3 شرکت بزرگ و شناخته شده دنیا در این حوزه، یکی از آنها دارای موتور امنیتی بیت دیفندر می باشد.

نوشته های مرتبط