SIEM Usecase

SIEM Usecase

یوزکیس‌های SOC نقش مهمی در تامین امنیت سایبری سازمان‌ها و شرکت‌ها دارند. این سازمان‌ها به منظور تشخیص، پیش‌گیری، تحلیل و پاسخ به حملات سایبری و تهدیدات امنیتی مختلف ایجاد می‌شوند. یوزکیس‌های SOC به کاربران (و تیم‌های امنیتی) به شکل زیر کمک می‌کنند:

1-تشخیص و تحلیل حملات سایبری: یوزکیس‌های SOC با نظارت بر رویدادها (Logs and Events) و داده‌های امنیتی ، سعی می‌کنند در مرحله زودهنگام تشخیص حملات سایبری مختلف را داشته باشند. این تشخیص به تحلیل الگوها، تغییرات ناگهانی و علائم مشکوک در سیستم‌ها و شبکه‌ها وابستگی دارد.

2-پیش‌گیری و اقدامات امنیتی: با تحلیل داده‌ها و شناسایی تهدیدات امنیتی، یوزکیس‌های SOC می‌توانند اقدامات پیش‌گیرانه را برای کاهش احتمال بروز حملات انجام دهند. این اقدامات شامل به‌روزرسانی‌های امنیتی، تغییر تنظیمات امنیتی، جلوگیری از دسترسی‌های ناخواسته و… است.

3-پاسخ به حملات: در صورت بروز حملات سایبری، یوزکیس‌های SOC به تیم‌های امنیتی کمک می‌کنند تا به سرعت واکنش مناسب را نشان دهند. این شامل جلوگیری از گسترش حمله، بازیابی از حمله، تحلیل علت حمله و جلب تجربیات از حملات گذشته می‌شود.

4-مانیتورینگ و نظارت مستمر: یوزکیس‌های SOC به صورت 24/7 به مانیتورینگ و نظارت بر داده‌های امنیتی اختصاص می‌دهند. این اختصاص زمان کمک می‌کند تا حملات در زمان واقعی شناسایی و متوقف شوند.

5-تحلیل تهدیدات: تیم‌های یوزکیس با تجزیه و تحلیل عمیق تهدیدات و حملات گذشته و جدید، به تیم‌های امنیتی اطلاعاتی ارائه می‌دهند که در اتخاذ تصمیمات امنیتی مؤثر کمک می‌کند.
در زیر لیستی از usecase های پر استفاده در سازمان ها فارق از برند siem مورد استفاده گذاشته ام.

دریافت

نوشته های مرتبط